Informacje ogólne

Oficjalna nazwa:
Powierzchnia:
Liczba ludności:
Stolica:
Członkostwo u UE:
Waluta:
Język:
Święto narodowe:

Rzeczpospolita Polska
312.683 km2
38,5 mln
Warszawa (1,7 mln mieszkańców)
1 maja 2004
1 PLN (złoty) = 100 groszy
polski
3 maja – Dzień Konstytucji (pierwsza polska konstytucja 1791)
11 listopada – Święto Niepodległości (odzyskanie niepodległości 1918)

 

Godło

Flaga

 

Hymn

"Mazurek Dąbrowskiego"

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz ...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz ...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz ...

Słowa: Józef Wybicki (1797), autor melodii nieznany

 

Najważniejsze instytucje państwowe:

Władza ustawodawcza:

Władza wykonawcza:

Władza sądownicza:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej www.sejm.gov.pl
Senat Rzeczypospolitej Polskiej www.senat.gov.pl
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl
Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej www.sn.pl
 

Portal www.poland.gov.pl

Oficjalny portal promocyjny Polski. Portal dostępny w wersjach polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, arabskiej, portugalskiej i chińskiej

 

Polska - where the unbelievable happens (po angielsku, 1 min)

 

Spring into new (po angielsku, 29 sek)

 

Atrakcje turystyczne w Polsce (po angielsku, 20 min)