Aktualności

Szukamy praktykanta/praktykantkę
Inne
Instytut Polski w Wiedniu oferuje studentom możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich (1-3 miesięcy). Organizację i zasady odbywania praktyk studenckich określa Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, ... >
Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 r.
Inne
  Informujmy, że 17.09.2019 otwarty został spis wyborców prowadzony dla okręgu konsularnego w Austrii. Na stronie internetowej Ambasady RP W Wiedniu zamieszczona została informacja o sposobie rejestracji oraz zasadach udziału w głosowaniu do Sejmu RP i Senatu RP. Kliknij tutaj.   ... >