Wiedza
Janusz Korczak i Irena Sendlerowa. Drugie Międzynarodowe Sympozjum Praw Człowieka
08.11.2018 - 11.11.2018 Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen

Tematem Drugiego Międzynarodowego Sympozjum Praw Człowieka są prawa dzieci i młodzieży. Program kulturalny koncentruje się na temacie „ucieczka”. Wydarzenia organizowane są dla wszystkich pokoleń: w warsztatach, dyskusjach, koncertach, spotkaniach autorskich i odwiedzinach miejsc pamięci, motywy te stają się namacalne, możliwe do wyobrażeniaoraz żywe. W ramach Sympozjum Instytut Polski w Wiedniu, we współpracy z Austriackim Towarzystwem im. Janusza Korczaka, przygotował warsztaty poświęcone Januszowi Korczakowi i Irenie Sendlerowej.

Prawa człowieka są wdrażane tylko wtedy, gdy są przeżywane z zachowaniem właściwej postawy, szacunku i w uznaniu innych. Polski lekarz, pedagog i pisarz Janusz Korczak jako pierwszy wprowadził prawa dziecka w swojej Republice dzieci. Irena Sendlerowa była polską działaczką na rzecz praw człowieka podczas II wojny światowej. Gdyby „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” została po raz pierwszy ogłoszona w 1948 roku, w jaki sposób Irena Sendlerowa mogła postępować zgodnie z tą maksymą już podczas wojny? Po krótkiej informacji z filmu o Sendlerowej, zostanie przedstawiona jej praca dla żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Zaprezentowana zostanie także objazdowa wystawa kuratorowana przez Mag. Kornelię Müller pt. „Janusz Korczak – dając głos dzieciom”. Kuratorka będzie obecna na otwarciu wystawy.

Adres: Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen, różne miejsca
Wstęp/bilety: www.bewusstseinsregion.at, Tel.: 0699 168 865 13