#PLNATO20
1999-2019 20 lat PL w NATO
12.03.2019 - 29.03.2019

Polska świętuje dziś 20-lecie przystąpienia do NATO. Po przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej, likwidacji Układu Warszawskiego i rozpadzie ZSRR, Polska uznała członkostwo w NATO za najlepszą gwarancję suwerenności i bezpieczeństwa, zwłaszcza w wymiarze polityczno-wojskowym. Jubileuszowy 2019 rok jest jednocześnie 70. rocznicą powstania Sojuszu. Świętujemy zatem podwójnie!

Droga Polski do NATO rozpoczęła się oficjalnie w 1992 r., a zakończyła w 1999 r. Jednak oficjalne kontakty z NATO wyzwolona Polska nawiązała już w 1990 r., czego wyrazem była wizyta pierwszego niekomunistycznego Ministra Spraw Zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w kwaterze Sojuszu w Brukseli (21 marca 1990).

Polska była w lipcu 2016 gospodarzem i głównym organizatorem największego w historii Sojuszu szczytu NATO w Warszawie. Do jego głównych efektów należało pogłębienie współpracy z UE (przyjęto specjalną, wspólną deklarację), nasilenie walki z terroryzmem (koalicja do walki z ISIS), uznanie cyberprzestrzeni za odrębną arenę działań operacyjnych i wsparcie dla Ukrainy.

https://www.youtube.com/watch?v=f9q13gBsOrc&feature=youtu.be

#PLNATO20