Wiedza
„Dzieci mają prawo być takie, jakie są” - Janusz Korczak a prawa dziecka
07.11.2019 - 10.11.2019 Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen

Realizacja praw człowieka możliwa jest jedynie, gdy wynika z szacunku i poszanowania wobec innych. Właśnie w tym duchu duchu lekarz, pedagog i pisarz Janusz Korczak jako pierwszy zainicjował w swojej „Republice dzieci” prawa dziecka. Ku jego pamięci pragniemy zgłębić świadomość o prawach człowieka, a zwłaszcza prawach dziecka.

Prawa dziecka obowiązują na całym świecie i zapisane są w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r., ratyfikowanej przez większość państw, uznając tym samym ich globalnie wiążący charakter. Decyzja ta jest wynikiem trwającego przez wiele dekad procesu po II wojnie światowej, poczynając od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Jakie prawa miały dzieci niegdyś, a jakie dziś? Kim był Janusz Korczak i co jest jego dziedzictwem? Warsztaty dostarczą odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Warsztatom towarzyszy wystawa Polska a Konwencja o prawach dziecka – spuścizna Janusza Korczaka, przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z okazji 30. rocznicy jej przyjęcia.

Kierownik wystawy: DSA Dipl.-Päd. Irmi Novotny, Towarzystwo Janusza Korczaka w Wiedniu we współpracy z Instytutem Polskim w Wiedniu

Adres: Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen
Wstęp/bilety: www.bewusstseinsregion.at, 0699 168 865 13