Inne
Opłakujemy śmierć naszego Kolegi
26.12.2014 - 05.01.2015
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele Instytutu Polskiego w Wiedniu,

nie mogliśmy wprost uwierzyć, że nasz pracownik i Kolega Marek Kozłowski nie żyje. Zmarł nagle, 26 grudnia w Warszawie, gdzie spędził ostatnie w swoim życiu Święta Bożego Narodzenia.

Małżonce zmarłego Pana Marka - Pani Annie Kozłowskiej z Ambasady Polskiej w Wiedniu - i całej Rodzinie zmarłego składamy nasze wyrazy serdecznego współczucia z powodu Jego śmierci, a także wyrażamy żal, że nie będziemy mogli z Nim współpracować oraz korzystać z Jego pomocy.

W jubileuszowym opracowaniu z okazji 40 rocznicy powstania Instytutu Polskiego czytamy m.in. że Pan Marek Kozłowski "... od 2008 roku zajmuje się w Instytucie administracją, funkcjonowaniem sprzętu technicznego, naprawami, zakupami i transportem. Dba o gospodarność, przestrzeganie budżetu, jak również o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy...".
Goście Instytutu spotykali Go często na imprezach, czuwającego od strony techniczno-organizacyjnej nad  przygotowaniami i ich sprawnym, bezpiecznym przebiegiem.

Panie Marku, będzie nam Pana bardzo brakowało...

Pogrążeni w żalu
Kierownictwo i pracownicy Instytutu Polskiego w Wiedniu