Muzyka
Elżbieta Mazur: TRYPTYK CHOPINOWSKI
26.06.19 - 26.11.2019 FESTSAAL IM AMTSHAUS MARGARETEN, Schönbrunnerstraße 54, 1050 Wiedeń

Cykl koncertowy poświęcony życiu i twórczości Fryderyka Chopina

 1. Rodem warszawianin (26. czerwca 2019)

2.  Sercem Polak (24. września 2019)

3.  Talentem świata obywatel (30. stycznia 2020)

 Początek koncertów: godz. 19:00  

„Tryptyk chopinowski” to trzy recitale ukazujące Chopina tak, jak scharakteryzował go Cyprian Kamil Norwid w słynnym nekrologu napisanym tuż po śmierci kompozytora w październiku 1849: rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Koncerty te mają być nie tylko okazją do wysłuchania znanych i mniej znanych utworów Fryderyka Chopina, lecz także szansą lepszego poznania samego kompozytora oraz jego losów na tle burzliwej i tragicznej dla Polaków epoki.

Interpretując największe, pełne dramatyzmu dzieła, a także opisując drogę twórczą kompozytora pianistka pragnie przedstawić wielkość chopinowskiego geniuszu oraz jego konsekwentną i niezłomną polskość, obecną w każdej niemal nucie. Do programu każdego z koncertów dołączony zostanie komentarz (w języku niemieckim), w którym Elżbieta Mazur wprowadza słuchacza w atmosferę epoki, przedstawia historyczne wydarzenia, które wpłynęły na losy kompozytora oraz wskazuje na związki poszczególnych dzieł z tymi wydarzeniami. 

Pierwsza część cyklu, Rodem Warszawianin, obejmuje okres od narodzin kompozytora (1810), do roku 1830. Szczęśliwe dzieciństwo, studia i początek kariery muzycznej, udany debiut w Wiedniu, pierwsze wielkie kompozycje, pierwsza miłość oraz nadzieje i obawy młodego artysty stojącego u progu samodzielnego życia.

Wyjazd z Polski, wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku oraz jego upadek 1831, to motto drugiej części Sercem Polak. To właśnie wtedy, pod wpływem wielkiej narodowej tragedii zaczął krystalizować się ów jedyny i niepowtarzalny styl, zrodzony z rozpaczy, bezsilnej wściekłości oraz poczucia narodowej dumy. Język muzyczny właściwy tylko jemu, Chopinowi: Scherzo h-moll z motywami polskiej kolędy, Fantazja f-moll z introdukcją będącą reminiscencją pieśni powstańczej, heroizm polonezów i pełen zadumy zaśpiew mazurków.

Część trzecia, Talentem świata obywatel, poświęcona jest dziełom dojrzałym, którymi kompozytor zapewnił sobie eksponowane miejsce na kartach historii muzyki. Nowatorska pianistyka Fryderyka Chopina oraz jego odkrywczość w zakresie formy, harmonii i ekspresji wpłynęły nie tylko na rozwój sztuki muzycznej całej współczesnej mu epoki, lecz stały się także inspiracją i wzorem dla wielu późniejszych kompozytorów. Fascynacja muzyką Chopina trwa do dzisiaj i trwać będzie nadal, jak długo ludzkość zachowa wrażliwość na piękno.

 Wstęp: wolne datki (freie Spenden)

Rezerwacja miejsc: konzertbuero@aon.at

Organizator: Kunst – und Kulturverein Take5,

Sponsor: Bezirk Margareten